Några regler för ordningens skull


- vid varje kontrollplats som inte har markerats med "Foto" ska du få en stämpel från t ex ett näringsställe. Om en stämpel inte finns ska ställets namn skrivas. Alternativt kan en privatperson signera kortet. Vid "Foto" ska ett foto skickas till arrangören enligt instruktioner som står i stämpelkortet.
Förutom stämplarna/signaturerna ska tiden för besöket noteras i kortet. Vid "Foto" ska du själv skriva tiden och signera .
 
- du ska ha en fungerande belysning redan vid starten. Om du har en batteribelysning ska du ha reservbatterier med dig från start.
Kontrolleras av arrangören vid starten.

- en reflexväst ska medföras hela resan och ska bäras när det är mörkt. Kontrolleras av arrangören vid starten.


- liggcyklar och velomobiler måste ha en vimpel eller motsvarande som når minst ca 120 cm från marken.
Kontrolleras av arrangören vid starten.

- En fixie ska ha minst en extern broms.
Kontrolleras av arrangören vid starten.

- alla deltagare får ta emot hjälp av varandra (t ex mekhjälp) eller av andra personer som inte är medföljande i något fordon (exempelvis boende utmed vägen) när som helst under loppet.

- du får ha en bil som möter upp på stämpelplatserna och du får ta emot hjälp av dem som åker med bilen endast på stämpelplatserna.
Kläder för olika väderlekar och temperaturer bör därför transporteras på cykeln.

- du får ta emot oplanerad hjälp av vem som helst och var som helst under loppet. Följebil räknas förstås som planerad hjälp.

- det är tillåtet att ta emot dryck och lättare förtäring  från vänner som  möter upp dig utmed rutten/banan vid ett (1) tillfälle under loppet.

- du får vila en längre stund hemma hos vänner som bor utmed banan. (Avviker du från banan måste du återvända till platsen du lämnade banan innan du kan fortsätta mot Stockholm, se Regler om godkänt lopp!)

- det är inte tillåtet att vila en längre stund i en husbil eller husvagn som vänner har ställt upp vid banan för din skull, det räknas som planerad hjälp. Undantag för krisläge.

- du måste cykla på samma cykel under hela loppet.

- lämna inte trasiga slangar och annat skräp på marken.

 

- du uppträder förstås trevligt mot medcyklister, funktionärer och medtrafikanter.
 
-du måste följa trafikreglerna.


slutligen...

 

för att bli godkänd måste du

a) ha cyklat hela den officiella rutten vilken är den väg som är markerad som ett spår på den karta som det finns en länk till på loppets hemsida. Det innebär att om du cyklar fel måste du återgå till platsen där du råkade lämna rutten och därifrån fortsätta på den officiella rutten.

b) ha godkända verifikationer i stämpelkortet samt godkända fotografier från kontrollerna som är markerade med Foto.

c) ha en stämpel från Kastello vid starten och en stämpel från Cykelkafé Le Mond senast 26 timmar efter start om du startade i 26-timmarsgruppen eller 32 timmar efter start om du startade i 32- timmarsgruppen.

d) ha följt alla regler som de har beskrivits ovan.snart klart...om du bryter måste vi tillsammans komma överens om hur du ska återfå din packning. Om den måste skickas någonstans på något sätt ordnar jag det på din bekostnad. 

Har du inte en olycksfallsförsäkring bör du skaffa en innan loppet. Det ingår ingen försäkring i deltagaravgiften. Du deltar på egen risk!

 

och så en sak till...

HA KUL
OCH NJUT AV TUREN!

 

Ur den rika floran paragrafer i trafikförordningen:

 

Angående cykling i bredd:

TrF 6 kap

 

1 §

"Cyklande skall färdas efter varandra. När det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken får de dock färdas i bredd."

 

 

Angående cykling på väg när det finns cykelbana:

TrF 3 kap

 

6 §

"Vid färd på väg skall fordon föras på körbana... Cyklar och tvåhjuliga mopeder klass II skall vid färd på väg föras på cykelbana om sådan finns. Om särskild försiktighet iakttas får dock

1. cyklande och förare av tvåhjuliga mopeder klass II använda körbanan även om det finns en cykelbana när det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge, och ..."