Om du inte kan starta eller ångrar din startgrupp

Om du har en startplats som du inte kan utnyttja kan du överlåta den på egen hand till en annan person.

Ingen återbetalning görs av arrangören.

Gemom försäkringen Startklar finns möjligheten att få tillbaka startavgiften om du blir akut sjuk eller skadad. Det gäller vid alla motionsarrangemang under ett år.

Om du inte kan starta ansvarar du för att vi får information det. Om du har överlåtit din plats ansvarar du får att meddela oss vem som har övertagit din startplats Den nye deltagaren ska fylla i anmälningsförmuläret.

Är det bara så att du vill byta startgrupp så är det möjligt fram till startdagen. Du meddelar det via kontaktformuläret eller nämner det när du hämtar stämpelkortet.